"Ondernemen in een coöperatie is een feestje!"

Bijeenkomst 'Aan de slag met een sociale coöperatie in uw gemeente'

Bijeenkomst 'Aan de slag met een sociale coöperatie in uw gemeente'

In samenwerking met stichting Stimulansz, Movisie, de Tientjes Academie en de sociale coöperatie De Blauwe Paraplu organiseerde Cordaid op 26 maart de bijeenkomst “Aan de slag met een sociale coöperatie in uw gemeente”. Beleidsmedewerkers uit twaalf verschillende gemeenten kwamen samen om te praten over sociale coöperaties en de wet- en regelgeving die hiermee gemoeid is. 

Coöperatieleden Dave Molenaar en Bert Vos vertelden over hun ervaringen in de Blauwe Paraplu. Dave, die als zelfstandige kok verschillende catering opdrachten doet, gaf aan dat hij door De Blauwe Paraplu weer perspectief heeft gekregen. Het gaat zelfs zo goed met zijn bedrijf dat hij binnenkort de coöperatie gaat verlaten en als ZZP-er verder gaat. Lid Bert schrijft artikelen over verschillende onderwerpen. Zo heeft hij enkele artikelen geschreven voor De Stad Amersfoort,  bootjournaal en voor De Phoenix Brouwerij.  

Na deze verhalen uit de praktijk begonnen de twee deelsessies: “Wet- & regelgeving” en “Verrekening van inkomsten”. In de eerste sessie legde Frans Kuiper van Stimulansz uit hoe je met behulp van de participatiewet de sociale coöperatie kan faciliteren. “Binnen de wet is voldoende ruimte om deze initiatieven vorm te geven”. Hij verwijst hiervoor naar de brief van staatssecretaris van Ark waarin de kaders van de Participatiewet aangegeven worden. Hierin wordt duidelijk geschetst dat de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen worden afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. De gemeente kan met toepassing van art. 9 lid 1 onder b van de Participatiewet een voorziening aanbieden gericht op de mogelijkheden en vaardigheden van de persoon. Wat wel in acht moet worden genomen is de het opstellen van een goed Plan van Aanpak, zoals bedoeld in art. 44a van de Participatiewet. Meer praktische "tips and tricks" worden vermeld in de presentatie. 

De tweede deelsessie “Verrekening van inkomsten” werd gefaciliteerd door Marten Tjaart Raadsveld en Mieke van Tilburg van Cordaid. Nadat werd uitgelegd hoe een sociale coöperatie werkt en hoe je zelf een initiatief vorm kan geven, werd ingegaan op de verrekening. Zo wordt bij de sociale coöperatie De Vrije Uitloop uitgegaan van een bruto marge. Dit is de omzet minus de bedrijfsnoodzakelijk kosten. Van deze bruto marge wordt maandelijks een klein bedrag ingehouden als contributie aan de coöperatie. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de collectieve opleidingspot (10 procent), de spaarpot van de ondernemer (30 procent) en een terugbetaling naar de gemeente Breda (60 procent). Interessant om te zien is dat de verrekening per coöperatie kan verschillen. Zo wordt bij de coöperatie Allemansgilde uit Apeldoorn uitgegaan van de nettowinst (de omzet – noodzakelijke kosten – bijdrage aan coöperatie – investeringen). De nettowinst wordt eenmaal per jaar verrekend met de gemeente. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in Cordaid’s presentatie. 

Na de deelsessies sloot Anna van Deth van Movisie de bijeenkomst af. Zij daagde de deelnemers uit om concrete acties op te pakken naar aanleiding van de geleerde lessen. Zo werden er afspraken gemaakt om naar de bezoekprogramma’s te gaan van coöperaties en werden er stappen gemaakt om een volgende bijeenkomst te organiseren.  

Al met al kijken wij als organisatoren terug op een zeer geslaagde bijeenkomst We hopen dat de deelnemers zich verrijkt hebben met informatie over sociale coöperaties en hun plannen om gaan zetten naar acties.