"Ondernemen in een coöperatie is een feestje!"

Coöperatie Copernikkel timmert aan de weg

Coöperatie Copernikkel timmert aan de weg

Afgelopen februari won de Naaimeetup van de sociale coöperatie Copernikkel de gemeentelijke prijsvraag minder plastic tasjes. Het concept om tasjes te maken van duurzaam, gerecycled materiaal werd door de jury met €2500.- startkapitaal beloond. Naast dit succes, is de coöperatie ook druk bezig met andere diensten. Zo kunnen er verse groenten geplukt worden in de Boschveldtuin, wordt er hard geklust in de ReparatieStraat en kunnen middelbare scholieren bijles krijgen. Copernikkel draagt op haar beurt bij aan de bedrijvigheid en sociale cohesie in de wijk Boschveld. Leidi Haaijer, een van de initiatiefnemers van de coöperatie, vertelt enthousiast over de gang van zaken in Den Bosch.  

Als community artist staat Leidi middenin de wijk. Ze spreekt veel verschillende bewoners en kreeg het idee om de verschillende projecten meer met elkaar te laten samenwerken. Wat ooit begon als de BoschveldWereldkeuken en de reparatiestraat is inmiddels uitgegroeid tot een gezellige coöperatie met een centrale rol in de wijk. De wijkbewoners weten de coöperatie ook steeds beter te vinden: 'Allerlei mensen helpen mee, arm of rijk. Onlangs is ook Mohammed blijven plakken, hij kan verschrikkelijk goed naaien en leert de andere dames van het naaiatelier de kneepjes van het vak'. Op deze manier is Copernikkel ook een springplank voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die al jaren thuis op de bank zaten komen weer in beweging en leren nieuwe vaardigheden. Hierdoor zijn al enkele coöperatieleden uitgestroomd naar een vaste baan. 

Naast de verschillende projecten, is Copernikkel ook een sociale ontmoetingsplaats met een sterke dynamiek. Een mooi voorbeeld hiervan is Abdyl uit Kosovo. Hij woont al langer in de wijk en heeft hierdoor een groot netwerk opgebouwd. Regelmatig ontmoet hij mensen die graag iets willen doen. Vaak neemt hij hen mee naar de Naaimeetup en de ReparatieStraat, waardoor zij weer nieuwe mensen leren kennen. 'De samenwerking binnen Copernikkel verloopt heel open' vertelt Leidi. 'Onlangs heb ik als grafisch vormgever een poster ontworpen voor de Klussendienst.' Naast elkaar ondersteunen en contacten opdoen leren de coöperatieleden ook om verantwoordelijkheid te nemen. De leden mogen gebruik maken van de materialen en gereedschappen maar leveren hiervoor wel een tegenprestatie. Dit gebeurt vaak door het uitwisselen van kennis en ervaring.  

Naast Cordaid zijn er ook veel andere organisaties betrokken bij de coöperatie. Zo krijgt het naaiatelier regelmatig orders vanuit de gemeente Den Bosch en zijn er warme banden met de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) de verhuurder van het pand. De initiatiefnemers van Copernikkel willen graag een open klimaat creëren: 'Ik zie een soort Indiaas voorbeeld voor me, waar een ‘workshop’ letterlijk werkplaats betekent. Die werkplaatsen zijn gewoon open, daar kun je naar binnen lopen en dingen bestellen of halen. Het zou mooi zijn als we dat hier kunnen creëren. Dit is het al een beetje, maar dat zou nog uitgesprokener kunnen worden.'  

De toekomst ziet Leidi rooskleurig tegemoet: 'Het gaat goed met de coöperatie en we groeien gestaag door. Ik hoop dat we in de toekomst onze werkzaamheden verder kunnen uitbreiden en dat meer buurtbewoners ons weten te vinden.' 

> Ook ervaren wat een sociale coöperatie is? Bezoek op donderdag 8 juni sociale coöperatie De Vrije Uitloop in Breda! Klik hier om je aan te melden voor het evenement.