"Ondernemen in een coöperatie is een feestje!"

Landelijke meetup voor sociale coöperaties een succes!

Landelijke meetup voor sociale coöperaties een succes!

Van Venlo tot Groningen, van Zutphen tot Amsterdam en van Wageningen tot Zaanstad. Uit het hele land kwamen zo’n vijftig vertegenwoordigers van dertien sociale coöperaties bij elkaar in de Nieuwe Stad (de voormalige Prodentfabriek) in Amersfoort. Gastheer, op deze donderdag 9 november, was coöperatie de Blauwe Paraplu onder het motto: ‘We doen het gewoon!’.

Door Bert Vos

Landelijke impact

“We zijn hier om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, ervaringen en ideeën uit te wisselen en te laten zien dat er ook andere manieren zijn om te participeren in de samenleving,” begon Jessica de Ruijter van de Blauwe Paraplu. Volgens Jessica en de bezoekers van de bijeenkomst staan we in Nederland aan het begin van een landelijke beweging, gezien de ontwikkeling van bestaande en nog beginnende initiatieven voor coöperatief ondernemerschap. “We streven naar een landelijk netwerk.”

Maatschappelijke trend
Programmamanager Mieke van Tilburg blikt tevreden terug op de succesvolle middag. Cordaid is enkele jaren geleden met het programma Coöperatief Ondernemen in Nederland gestart. Voor mensen die op een of andere manier een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar wel de kwaliteiten hebben om zich als ondernemer te profileren. Er is, zo constateert Cordaid, een trend ontstaan waarin men zelf het heft in handen neemt en met gelijkgestemden aan de slag gaat. Als scharrelondernemers waarbij iedereen onder dezelfde paraplu zijn eigen bedrijf heeft of gezamenlijk één bedrijf zoals een catering of naaiatelier.

Dit als antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij een steeds grotere groep moeite heeft om een plek te bemachtigen op de reguliere arbeidsmarkt. Dat kan zijn door leeftijd, taalachterstand, een handicap of gewoon niet in het plaatje passen van de werknemer met de ‘9 tot 5 mentaliteit’. “We gaan ons ook meer op andere doelgroepen richten, zoals cliënten van het UWV en statushouders,” legt Van Tilburg uit.

Onderzoek
Een coöperatie oprichten gaat niet zonder slag of stoot. Daar komt wel wat bij kijken, laat Guus Köster zien in zijn presentatie van een onderzoek naar deze samenwerkingsvorm. Vanuit De Coöperatie Expert begeleidt hij beginnende initiatieven, tot nu toe 25, met het juridische en bedrijfsmatige deel, om ze op eigen benen te laten staan, zoals hij ook bij de Blauwe Paraplu heeft gedaan. “Het is wel belangrijk dat je de gemeente achter je hebt staan als je zoiets wilt oprichten. De meeste deelnemers hebben een bijstandsuitkering,” houdt hij zijn publiek voor.  Ook hij spreekt van een groeiende beweging waarbij het aantal participatie coöperaties toeneemt. “Het is een formule waar wij in geloven en die ook succesvol blijkt te zijn. Een deel van de ondernemers stroomt inderdaad uit, maar dat geldt niet voor iedereen, toch zijn gemeenten meestal op den duur wel positief.”

Verhalen
Uit de opkomst in het voormalig industrieel complex blijkt wel dat er veel belangstelling is voor deze vorm van ondernemen, die nog in de kinderschoenen staat en vooral experimenteel van karakter is. Op de workshops ‘Prijsbepaling’, ‘Marketing en social media’, ‘Acquisitie en netwerken’ en ‘Runnen van een coöperatie’, werd dan ook gretig ingeschreven bij aanvang van de bijeenkomst. Deze onderwerpen zijn herkenbare struikelblokken en bieden genoeg stof voor dialoog onder de workshopdeelnemers. Wat duidelijk naar voren komt is dat er veel passie, talent en vakmanschap aanwezig is onder de aanwezigen, die daar graag iets mee willen doen. Dat blijkt wel uit de verhalen in de voorstelronde, de workshops en de ‘afterparty’ waar de dag met een hapje en drankje nog eens grondig wordt doorgenomen.