"Ondernemen in een coöperatie is een feestje!"

Ondernemen kan in Apeldoorn ook met behoud van uitkering

Ondernemen kan in Apeldoorn ook met behoud van uitkering

Een eigen onderneming opzetten, met behoud van een uitkering. Met het nieuwe samenwerkingsverband Het Allemansgilde is dat voor het eerst mogelijk in Apeldoorn. De coöperatie fungeert als paraplu voor zelfstandige ondernemers die een eigen bedrijf opzetten. De gemeente ondersteunt het project.

Door Hanne Koops via De Stentor 21-08-2017

Jacqueline Pol en Natalie Spaans uit Apeldoorn zijn de kartrekkers van de nieuwe coöperatie. ,,We zien dat mensen die in een uitkering zitten, het moeilijk vinden om een reguliere baan te vinden'', legt Pol uit. ,,Natalie en ik hebben beide gezien dat heel veel mensen die in zo'n uitkeringssituatie zitten, steeds meer thuis komen te zitten. Met de coöperatie bieden we ondersteuning en kunnen mensen gewoon beginnen. We hopen dat de deelnemers uiteindelijk zelf inkomsten genereren, maar dat duurt even.''

Volgens Pol is het voor het eerst dat het in Apeldoorn mogelijk is om als ondernemer aan de slag te gaan met behoud van een uitkering. Apeldoorn loopt daarin niet voorop, in Breda bestaat sinds 2014 Coöperatie De Vrije Uitloop. Ook hier bouwen leden aan hun eigen bedrijf, maar alles onder de paraplu van de coöperatie, die ook wettelijk gezien de opdrachtgever is en verantwoordelijk is voor de administratie en facturatie.

Elkaar helpen

Pol: ,,Wij begeleiden de mensen die zich bij de het Allemansgilde aansluiten. We zorgen voor de faciliteiten, zorgen voor de randvoorwaarden. Maar het is de bedoeling dat iedereen elkaar helpt en dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Zo is er iemand die voor iedereen de administratie gaat doen, weer iemand anders bouwt webshops, zo helpt iedereen elkaar. Het doel is dat de coöporatie zichzelf gaat bedruipen.''

Het Allemansgilde wordt gesteund door Kansfonds, Cordaid Nederland en de gemeente Apeldoorn. ,,Parttime ondernemen in een coöperatie is een innovatieve weg om participatie en ondernemerschap van mensen met een uitkering te stimuleren'', legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,Het biedt mensen de kans om te ondernemen, ontwikkelen en gedeeltelijk in eigen onderhoud te voorzien.''

De officiële start van Allemansgilde is op 22 september, de coöperatie is te vinden in het pand van Startup Apeldoorn aan de John F. Kennedylaan.