"Ondernemen in een coöperatie is een feestje!"

Ondernemen met een uitkering in Amersfoort is een feestje!

Ondernemen met een uitkering in Amersfoort is een feestje!

Een terugtrekkende overheid, onomkeerbare veranderingen op de arbeidsmarkt en een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers kenmerken het beleid van het huidige kabinet. In Amersfoort wordt dit beleid aan den lijve ondervonden; het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering ontvangt is ten opzichte van 2015 met ruim 5 procent gestegen. ‘Dit moet anders’ dachten ze bij StadsLab033. In juni legde deze organisatie de basis voor sociale coöperatie de Blauwe Paraplu. Door dit initiatief kunnen bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering zelfstandig een onderneming opzetten.

Vol enthousiasme vertelt Jessica de Ruijter, een van de initiatiefneemsters van de Blauwe Paraplu over het afgelopen half jaar. ‘In juni zijn er zes ondernemingen opgericht die onder de coöperatie opbloeien. Zo verzorgt Creative Brothers diensten op het gebied van beeld en media, worden er door Atelier Kluts creatieve workshops voor kinderen in een achterstandspositie gegeven en ondersteunt SeoSight bedrijven met online marketing’. Door verschillende ondernemingen wordt al een bescheiden omzet gedraaid. ‘We hebben daarnaast als coöperatie meegedaan aan de ASN wereldprijs, van de 330 initiatieven heeft de Blauwe Paraplu het tot de top 25 geschopt, dat is een mooie prestatie’.

 

De ontwikkelingen in Amersfoort zijn niet onopgemerkt gebleven. Jessica: ‘We merken dat er lokaal veel interesse is voor het concept van de sociale coöperatie’. Het centrum voor duurzame inburgering (NVA) is zeer geïnteresseerd in het oprichten van een sociale coöperatie. Daarnaast kan het initiatief rekenen op bewondering vanuit verschillende gemeenten. ‘Afgelopen donderdag zaten we met de gemeente Leusden aan tafel om te spreken over dit initiatief, daarnaast heeft ook de gemeente Soest aangegeven geïnteresseerd te zijn.’

 

De interesse en steun van verschillende organisaties is bemoedigend, maar het draait natuurlijk om de ondernemers zelf. In de Blauwe Paraplu werken ondernemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan hun eigen re-integratie. Mensen die in de bijstand zitten voelen zich gesterkt, doen contacten op en kruipen uit hun sociaal isolement. ‘Wat wij horen van de ondernemers, is dat zij het fijn vinden dat ze nu een plek hebben om naar toe te gaan. Ze staan er niet alleen voor en vinden steun bij elkaar’. Als voorbeeld noemt Jessica een journalist, die al een tijdje meedraait bij StadsLAB033 en potentieel lid is van de coöperatie. ‘Hij is vier weken naar de Verenigde Staten geweest om verslag te doen van de presidentsverkiezing. Dit was een lang gekoesterde droom van hem, dankzij StadsLAB033 en de coöperatie heeft hij deze nu kunnen verwezenlijken’.

 

Jessica is uitgelaten over de toekomst van de Blauwe Paraplu. ‘De sfeer in de coöperatie is goed en de samenwerking met andere organisaties verloopt steeds beter’. De sociale coöperatie werkt goed samen met JCI Eemland, een service club die businesscoaches levert. Ook Cordaid draagt zijn steentje bij door het aanbieden van trainingen en het geven van advies. Om de Blauwe Paraplu te laten groeien en verder te professionaliseren onderzoekt Jessica de mogelijkheid om meer aansluiting met het bedrijfsleven te krijgen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het gezamenlijk leveren van een dienst of product door de coöperatie als geheel. Dit moet nog meer bijdragen aan de sfeer in de coöperatie en het ondernemerschap van de leden.