"Ondernemen in een coöperatie is een feestje!"

Stek UP Nieuwegein

Sociale coöperatie StekUP in Nieuwegein

Start: 2019

In mei 2019 is de sociale coöperatie StekUP opgericht. StekUP is er voor inwoners uit de Lekstroomgemeenten in kwetsbare posities. De kracht van StekUP  ligt in het aanwezige netwerk en de ervaring van mensen uit niet-westerse culturen. De naam StekUP verwijst naar een plantje dat omhoog groeit (UP). Mensen hebben net als een stek een veilige plaats nodig om te groeien tot een volgroeide boom of struik. De leden krijgen door coöperatief te ondernemen kansen om hun talenten te ontplooien en te experimenteren met productie en dienstverlening.  

De deelnemers gaan de volgende activiteiten ontplooien:

  • Catering (niet westerse keuken)
  • Kringloopwinkel
  • Duurzame sector (zonnepanelen en andere duurzame oplossingen)
  • Huishoudelijke verzorging
  • Nagelstudio en Kapsalon
  • Creatieve sector (producten vanuit afgedankt materiaal, schilderkunst, interieur)
  • Muzieklessen en huiswerkbegeleiding